Den romerske «piazza» – romernes dagligstue

Ingen annen by har flere plasser enn Roma. Heller ikke så forskjellige eller så vakre og fulle av historie. Den italienske plassen, la piazza, er på mange måter et særegent og enestående fenomen.

Ordet piazza kommer fra det latinske ordet platea (gate), som igjen kommer fra gresk plateia og betyr bred.  Begge deler gir mening. En piazza er ofte en utvidelse av en gate eller et gatekryss, mange steder bare som en liten, intim og pittoresk oase i et tett nettverk av gatelabyrinter. Andre steder er de minner om monumentale og storslåtte arenaer for maktutfoldelse og historiske begivenheter.

Romerne levde sine liv på torgene. De mange forskjellige aktivitetene og institusjonene som karakteriserte et bysamfunn, vokste fram rundt plasser. Der var byens religiøse, politiske, juridiske og merkantile sentrum. I bygningene på og rundt plassen ble alle disse funksjonene dekket. Forum Romanum, som den første, ble sentrum for byen Roma og det mektige Romerriket.

Romerne lever fortsatt sine liv på piazzaene.   Ordene plass og plassere henger jo også sammen og stammer fra latin placere, som også brukes i betydningen tilfredsstille. Det passer nettopp bra for den romerske piazza. Den er et sted hvor man kan slappe av og ha det godt, hvor det er godt å oppholde seg. Vi kan gjerne kalle piazzaene for romernes dagligstue. Nå må de riktignok ofte dele sine piazzaer med turister, men det finnes fortsatt dem hvor romerne er i flertall. Den lokale piazzaen er for mange som et andre hjem.

Det er karakteristisk at piazzaen og gatene som oftest er en direkte forlengelse av hjemmet. Oftest er det ingen trapper slik man ser i de fleste andre byer.  Det er ingen nivåforskjell mellom hjemmet og plassen/gaten og lokalmiljøet. Man har innerom og man har uterom. Man har kanskje vel så stor tilhørighet til bydelen man kommer fra som til hele byen selv. Her, ofte rundt en piazza, har man sin bar, sin lokale kirke, sine restauranter, sin fontene, sitt marked og sin baker. Her utfolder fellesskapet med venner og naboer seg over en cappuccino, med sladder, flørt, kortspill, dagens avis, med diskusjoner om politikk, og om været. Kort sagt: det er der livet finner sted.

På disse sidene finner du litt kortfattet informasjon om enkelte piazzaer. Vil du vil mer, finner du det i boken.

Flere piazzaer vil bli lagt til etter hvert.Her vil det også komme bilder fra og litt informasjon om piazzaer som det ikke ble plass til i boken.