Fontene på flyttefot

Amforafontenen i sitt nye miljø

Amforafontenen har blitt flyttet fra Piazza dell’Emporio til Piazza Testaccio. Her kommer den mye bedre til sin rett. Piazza dell’Emporio er bare et veikryss, mens Piazza Testaccio er sentrum i den typiske romerske bydelen Testaccio. Her treffer du den vanlige romer og meget få turister.
Denne fontenen er en såkalt bydelsfontene, laget i 1926. Historien bak fontenen er spennende nok.

Bydelen har fått sitt navn etter Testaccio-høyden. Den  er blitt til fordi man i oldtiden samlet opp potteskår og rester av amforaer som ble brukt til å transportere for eksempel olje og vin og en rekke andre produkter. Det ble brukt millioner av amforaer, krukker med to hanker, i oldtiden. Man hadde litt forskjellige modeller alt etter tid og sted de kom fra. De representerer følgelig meget viktig historisk materiale. Amforaen var faktisk et offisielt mengdemål, som ble oppbevart i Jupitertempelet på Kapitol. Haugen med istykkerslåtte kar ble etterhvert ca. 40 m høy.  Arkeologiske undersøkelser har vist at de fleste hadde kommet fra Spania med olje. Tidligere kunne man gå fritt omkring på haugen, men nå er området avstengt. Turistene greide ikke å holde fingrene fra fatet og tok med seg potteskår hjem. Som signaturfontene for Testaccio laget Lombardi 1926 en nydelig fontene hvor en rekke amforaer er stablet oppå hverandre og hvor vannet sildrer ut gjennom åpningene. Den står nå på Piazza dell’Emporio.  Grunnen til at haugen med potteskår bygget seg opp akkurat i dette området var at Romas store havneanlegg lå der og bakenfor lå alle varelagrene. Når varene var losset og helt over i større beholdere ble amforaene kastet.  Det var ikke returrett eller noe pantesystem for amforaer i antikken. Fontenen er et minnesmerke over noe av det mest hverdagslige som fantes i Romerriket; ikke edle metaller eller steiner, men emballasjen for matvarer, eller “gråpapiret” om man vil. Betagende enkelt og genialt.