Ikke Pantheon men Bernardo

San Bernardo alle Terme

Denne kirken ligger mer tilbaketrukket på plassen, Piazza di San Bernardo. Den er en rundkirke med et meget vakkert kassettert kuppelhvelv som ble ferdig i år 1600. Man kan si den ligner litt på Pantheon, men den er mye mindre.  Kirken er bygget på ruinene av en av hjørnebygningene i Diokletians store badeanlegg. Derav kommer navnet «alle terme». Her finner vi framstillinger av martyrer, kirkefedre og stiftere av religiøse ordener; det vil si mange kjente størrelser fra kirkehistorien. Kirken har sitt navn etter Bernard av Clairvaux, helgen fra 1100-tallet og en av den katolske kirkes «doctores» eller lærere. Den tilhører Cistersienserordenen.

 

I boken Roma – Piazzaenes by kan du lese mer om Piazza di San Bernardo og naboplassen Largo di Santa Susanna.  Her finner vi Mosesfontenen, kirken Santa Maria della Vittoria med Berninis vakre skulptur av Teresas ekstase, og kirken tilegnet martyren Santa Susanna. Dette er et område med mye historie og spennende fortellinger.

Mosesfontenen

Kirken San Bernardo alle Terme

Den hellige Teresas ekstase laget av Bernini